พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

เจียงเหมิน

เจียงเหมิน

เจียงเหมินเป็นที่รู้จักในฐานะบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลมากมายนับไม่ถ้วน ที่มีลูกหลานอาศัยในหลายร้อยประเทศทั่วโลก ไม่เท่านั้น เมืองนี้ยังเป็นดังขุมทรัพย์วัฒนธรรม เช่น หอตรวจการณ์และหมู่บ้านไคผิง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก โดยในพื้นที่ของเขตซินฮุ่ยและทั้งสี่ภาคของเจียงเหมิน มีหอตรวจการณ์มากกว่า 3,000 แห่ง

หอตรวจการณ์และหมู่บ้านไคผิง

หอตรวจการณ์และหมู่บ้านไคผิงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมของโลกเมื่อปี 2007 หอตรวจการณ์เกือบ 2,000 แห่งตั้งอยู่ทั่วทุ่งนา กลมกลืนกับทัศนียภาพชนบทที่กว้างไกล ผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกได้บรรยายการผสมผสานวัฒนธรรมจีนและตะวันตกอันน่าทึ่งนี้ว่า “การหลอมรวมที่ล้ำลึกของโครงสร้างและการตกแต่งในแบบจีนและตะวันตก”

วิธีการเดินทางจากฮ่องกง

รถไฟ

ประมาณ 2 ชั่วโมง ด้วยรถไฟความเร็วสูงจากสถานี Hong Kong West Kowloon

รถโคช

ประมาณ 4 ชั่วโมงจากสถานที่ต่างๆ ทั่วฮ่องกง

 

ดูที่คล้ายกันนี้

คุณอาจสนใจ...

{{post.type}}

{{post.title}}

{{post.date}}

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.