พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

การท่องเที่ยวสำหรับผู้ใช้รถเข็น

การท่องเที่ยวสำหรับผู้ใช้รถเข็น

ปัจจุบันฮ่องกงมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถเข็นในหลายๆ พื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้พิการสามารถเพลิดเพลินกับการพักผ่อนได้อย่างไร้กังวล สามารถเลือกที่พัก กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว และบริการจำนวนมากที่รองรับการใช้รถเข็นได้ รวมถึงสามารถเดินทางเที่ยวรอบเมืองได้อย่างสะดวกสบาย

 

สำหรับผู้พิการที่มีแผนจะเดินทางมายังฮ่องกงสามารถอ่านข้อมูลได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้


การเดินทางภายในฮ่องกง

บริการแท็กซี่และรถโค้ชสำหรับผู้ใช้รถเข็น:

  • Diamond Cab: รองรับผู้ใช้รถเข็นสูงสุดสองคนต่อเที่ยวพร้อมผู้ดูแลสองคน หรือผู้ใช้รถเข็นหนึ่งคนพร้อมกับผู้โดยสารสูงสุดสี่คน '
  • SynCab: รองรับผู้ใช้รถเข็นสูงสุดหนึ่งคนต่อเที่ยวพร้อมผู้ดูแลสองคน หรือผู้โดยสารสี่คนโดยไม่มีรถเข็น
  • รถเช่า: องค์กร Hong Kong Society for Rehabilitation ให้บริการเช่ารถ รถโค้ช และรถ Rehabus ที่รองรับรถเข็นได้ โปรดจองล่วงหน้าก่อนเดินทางมาถึงฮ่องกง

กรมการขนส่งจัดทำคู่มือฉบับพกพาที่ดาวน์โหลดได้เกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะสำหรับผู้พิการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่จอดรถและจุดข้ามถนนสำหรับผู้พิการทางสายตา

 

การท่องเที่ยวและกิจกรรม

Hong Kong Society for Rehabilitation ได้จัดพิมพ์ 'คู่มือนักเที่ยวเที่ยวสำหรับการใช้รถเข็นในฮ่องกง' ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่รองรับการใช้รถเข็นในฮ่องกงไว้อย่างครบถ้วน อาทิ โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า และร้านอาหาร

นอกจากนี้ Hong Kong Federation of Handicapped Youth ยังได้สร้างเว็บไซต์ ‘คู่มือการท่องเที่ยวสำหรับผู้ใช้รถเข็นซึ่งแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวยอดฮิตในฮ่องกงเพื่อตอบโจทย์การเดินทางท่องเที่ยวของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

 

บริษัทนำเที่ยว

บริษัท Easy-Access Travel เชี่ยวชาญด้านการจัดทัวร์ท่องเที่ยวและทัวร์ช้อปปิ้งสำหรับผู้ที่เคลื่อนไหวได้จำกัด รวมถึงให้บริการด้านการขนส่งสำหรับผู้ใช้รถเข็นในฮ่องกง

 

เว็บไซต์: https://www.rehabsociety.org.hk/se/at/

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.