• สุขภาพและความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยที่ดีและข่าวสารข้อมูลล่าสุดจากคำแนะนำสำหรับการเดินทางในฮ่องกง

พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ร้านค้าปลีกที่ผ่านการรับรอง QTS

Ocean Park (Souvenir Shop)

General Merchandise

Ocean Park Souvenir Shop sells a wide range of gifts and souvenirs to make your trip to Ocean Park Hong Kong a memorable one. These include craft items, plush toys, heat-transfer printed T-shirts and caps, and more.

***Ocean Park Hong Kong has resumed operations and implemented a series of precautionary measures. Please see details here. ***


ร้านค้าปลีกที่ผ่านการรับรอง QTS

สถานที่ตั้ง:

ที่ตั้ง:
Ocean Park - Pacific Pier Souvenir Shop, Headland, 180 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong Island
โทรศัพท์:

phone-handset 25531274

phone-handset 25531274

ที่ตั้ง:
Ocean Park - Ocean Paradise, Headland, 180 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong Island
โทรศัพท์:

phone-handset 25553682

phone-handset 25553682

ที่ตั้ง:
Ocean Park - Sichuan Treasures, Lowland, 180 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong Island
โทรศัพท์:

phone-handset 25184029

phone-handset 25184029

ที่ตั้ง:
Ocean Park - Waterfront Gift Shop, Aqua City, 180 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong Island
โทรศัพท์:

phone-handset 39232352

phone-handset 39232352

ที่ตั้ง:
Ocean Park - The Lodge, Polar Adventure, Summit, 180 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong Island
โทรศัพท์:

phone-handset

phone-handset

ที่ตั้ง:
Ocean Park - Mystique Treasures, Marine World, Summit, 180 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong Island
โทรศัพท์:

phone-handset 25522079

phone-handset 25522079

ที่ตั้ง:
Ocean Park - Ricky's Shack, Waterfront, 180 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong Island
โทรศัพท์:

phone-handset

phone-handset

ที่ตั้ง:
Ocean Park - Panda Kingdom Shop, Lowland, 180 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong Island
โทรศัพท์:

phone-handset 39232489

phone-handset 39232489

ที่ตั้ง:
Ocean Park - Waterfront Express Shop, Lowland, 180 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong Island
โทรศัพท์:

phone-handset 39232331

phone-handset 39232331

ที่ตั้ง:
Ocean Park - Deep Sea Traders, Aqua City, 180 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong Island
โทรศัพท์:

phone-handset 39232358

phone-handset 39232358

ที่ตั้ง:
Ocean Park - Rainforest Gift Shop, Rain Forest, Summit, 180 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong Island
โทรศัพท์:

phone-handset 39232272

phone-handset 39232272

ที่ตั้ง:
Ocean Park - Drop Shop, Thrill Mountain, Summit, 180 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong Island
โทรศัพท์:

phone-handset 39232259

phone-handset 39232259

ดูในแผนที่
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

Content provided by merchants. Information on this page is subject to change without advance notice. Please contact the relevant product or service providers for enquiries.  

Hong Kong Tourism Board (HKTB) is not a supplier of the products and services of the merchant and shall not be responsible for any liabilities in relation thereto. In case of any disputes, the decision of HKTB and merchants shall be final.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.