พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ร้านอาหารที่ผ่านการรับรอง QTS

Shanghai Garden

Chinese

Located at Hutchison House in Central, Shanghai Garden is a Starred Restaurant of Michelin Guide Hong Kong & Macau 2008. Guests can choose their favourite dishes from a superb a la carte menu. The restaurant boasts famous traditional dishes such as Sauteed Fresh Water Shrimps and Braised Mandarin Fish with a Twist. Its cuisine will always take you by surprise!


ร้านอาหารที่ผ่านการรับรอง QTS

อีเมล

ที่ตั้ง:

4/F, One & Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong Island

โทรศัพท์:

phone-handset 21807288

phone-handset 21807288

ดูในแผนที่

ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

Content provided by merchants. Information on this page is subject to change without advance notice. Please contact the relevant product or service providers for enquiries.  

Hong Kong Tourism Board (HKTB) is not a supplier of the products and services of the merchant and shall not be responsible for any liabilities in relation thereto. In case of any disputes, the decision of HKTB and merchants shall be final.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.