พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

CIC - อาคารคาร์บอนเป็นศูนย์

CIC-อาคารคาร์บอนเป็นศูนย์ (CIC-ZCP) ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมแนวคิดคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารคาร์บอนเป็นศูนย์แห่งแรกในฮ่องกง อาคารเชิงนิเวศสุดล้ำสมัยแห่งนี้ยังใช้เป็นศูนย์นิทรรศการ ศูนย์การศึกษา และศูนย์ข้อมูลซึ่งส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมและชุมชนต่าง ๆ CIC-ZCP มีดอกไม้และต้นไม้มากกว่า 200 สายพันธุ์ เป็นการผสมผสานธรรมชาติเข้ากับการออกแบบของอาคาร และปรารถนาให้เป็นสถานที่สำคัญด้านความยั่งยืนในบริเวณนี้


ข้อมูล

ที่ตั้ง

8 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2100 9800

phone-handset   +852 2100 9800

ดูในแผนที่

  • 8 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.