พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

อุทยานแห่งชาติทางทะเล Yan Chau Tong Marine Park

ดินแดนภูเขาไฟแห่งนี้เป็นผลลัพธ์อันงดงามของภูเขาไฟปะทุครั้งรุนแรงเมื่อ 180 ล้านปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับการปกป้องโดยทิวเขา การผสมผสานของหินทราย หินทรายแป้ง และหินดินดานจึงมีความหนาประมาณ 500 เมตรในบางพื้นที่ และโอบล้อมด้วยอ่าวน้อยใหญ่และน้ำทะเลสีเทอร์ควอยส์


ข้อมูล

ที่ตั้ง

The north-east part of Plover Cove Country Park

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2708 8885

phone-handset   +852 2708 8885

ดูในแผนที่

  • The north-east part of Plover Cove Country Park
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.