พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Volcanic Discovery Center (TA: Volcano Discovery Centre)

Hong Kong UNESCO Geopark Volcano Discovery Centre ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนน้ำไซกุง, เป็นศูนย์กลางข้อมูลครบวงจรเพื่อให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวในการสำรวจ Geopark นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมตัวอย่างหินที่เก็บรวบรวมได้ในประเทศและจากทั่วโลก และชมแท่งหินหกเหลี่ยมสัดส่วน 1:1 ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟปะทุครั้งรุนแรงในเมืองไซกุงเมื่อ 140 ล้านปีที่แล้ว


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Sai Kung Waterfront Park, Wai Man Road, Sai Kung, New Territories (next to Sai Kung Bus Terminus)

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2394 1538

phone-handset   +852 2394 1538

ดูในแผนที่

  • Sai Kung Waterfront Park, Wai Man Road, Sai Kung, New Territories (next to Sai Kung Bus Terminus)
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.