พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Tsung Pak Long

Tsung Pak Long เป็นหมู่บ้านล้อมกำแพงของชาวจีนแคะ ก่อตั้งในศตวรรษที่ 19 โดยคนห้าสกุล ซึ่งแต่ละสกุลได้สร้างหอบรรพชนของตนเอง ภายในมีโรงเรียน Bok Man สร้างโดยชาวบ้านเมื่อปี 1920 เป็นโรงเรียนขึ้นทะเบียนแห่งแรกในเขต New Territories โดยปิดตัวในปี 2000 ปัจจุบันเป็นอาคารโบราณเกรด lll ยังมีหมู่บ้านใกล้เคียง Ma Shi Po ใน Fanling ซึ่งเป็นตัวอย่างการรุกล้ำของเมืองเข้าไปในพื้นที่การเกษตร


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Tsung Pak Long, Castle Peak Road, Sheung Shui, New Territories

ดูในแผนที่

  • Tsung Pak Long, Castle Peak Road, Sheung Shui, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.