พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Tolo Channel

หินเก่าแก่ที่สุดในฮ่องกงพบได้ตามแนวชายฝั่งทางเหนือของ Tolo Channel Ma Shi Chau, ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของ Tolo channel, มีหินตะกอนที่ก่อตัวขึ้นเมื่อ 280 ล้านปีที่แล้ว ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดอันดับสองในฮ่องกง, ส่วนหินตะกอนภูเขาไฟหายากที่ Lai Chi Chong มีอายุประมาณ 146 ล้านปี โดยพื้นที่แห่งนี้มีแอ่ง รอยเลื่อน และโครงสร้างหินตะกอนมากมาย


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Tolo Channel, New Territories

ดูในแผนที่

  • <p>Tolo Channel, New Territories</p>
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.