พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

วัดทินหัวที่อารามทินหัวในเมืองไซกุง

อาคารที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างเกรด 2 แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพีแห่งท้องทะเล ซึ่งยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมของอาคารในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ไว้ได้ วัดนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนน Po Tung และมีผู้สักการะบูชาอย่างแน่นขนัดในช่วงเทศกาล Tin Hau ประจำปี เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของเทพีแห่งท้องทะเล ซึ่งตรงกับวันที่ 23 เดือนสามตามจันทรคติ


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Sai Kung Town Tin Hau Temple Complex, Po Tung Road, Sai Kung, New Territories

ดูในแผนที่

  • Sai Kung Town Tin Hau Temple Complex, Po Tung Road, Sai Kung, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.