พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

วัด Tam Kung

วัด Tam Kung อุทิศแด่เทพเจ้าผู้คุ้มครองชาวประมง มีอายุเก่าแก่นับร้อยปี และมีศิลปวัตถุสมัยราชวงศ์ชิง (1644–1912)


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Tam Kung Temple Road, Shau Kei Wan, Hong Kong Island

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2569 2559

phone-handset   +852 2569 2559

ดูในแผนที่

  • Tam Kung Temple Road, Shau Kei Wan, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.