พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Tai O Yim Tin Mangrove Forest

พื้นที่ครึ่งหนึ่งของป่าชายเลนที่ฮ่องกงเป็นป่าชายเลน Yim Tin Mangrove Forest บนเกาะลันเตา


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Tai O, Lantau Island, Outlying Islands

ดูในแผนที่

  • Tai O, Lantau Island, Outlying Islands
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.