พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Tai Fu Tai Mansion

ใน Tai Fu Tai Mansion, ที่พักแห่งความมั่งคังในศตวรรษที่ 19 ของ Man Chung-luen, คุณสามารถสัมผัสวันอันแสนวิเศษโดยชนชั้นสูงฮ่องกง


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Wing Ping Tsuen, San Tin, Yuen Long, New Territories

ดูในแผนที่

  • Wing Ping Tsuen, San Tin, Yuen Long, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.