พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

วิหารเซนต์จอห์น

วิหารเซนต์จอห์น เป็นศาสนสถานตะวันตกที่ยังคงอยู่และเก่าแก่ที่สุดในฮ่องกง สถาปัตยกรรมสไตล์กอธิคมีความโดดเด่น ใบบรรดาตึกระฟ้าข้างเคียง


ข้อมูล

ที่ตั้ง

4-8 Garden Road, Central, Hong Kong Island.

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2523 4157

phone-handset   +852 2523 4157

ดูในแผนที่

  • 4-8 Garden Road, Central, Hong Kong Island.
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.