พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Sham Shui Po Park

สุสานแห่งนี้ตั้งอยู่ในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ดินผืนนี้เป็นอดีตค่ายทหาร Sham Shui Po Barracks ในช่วง 1920, ซึ่งเป็นค่ายหลักในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองฮ่องกง Sham Shui Po Park มีแผ่นจารึกสองแผ่นซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 1989 และ 1991 เพื่อระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในค่าย


ข้อมูล

ที่ตั้ง

733 Lai Chi Kok Road, Sham Shui Po, Kowloon

ดูในแผนที่

  • 733 Lai Chi Kok Road, Sham Shui Po, Kowloon
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.