พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

วัด Seven Sisters

วัด Seven Sisters บนเกาะ Peng Chauอุทิศแด่เทพธิดาทั้งเจ็ดซึ่งเป็นพี่น้องกัน และเชื่อว่าเป็นผู้ช่วยเหลือคู่สามีภรรยาที่ต้องการเริ่มสร้างครอบครัว


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Pak Wan, Peng Chau, Outlying Islands

ดูในแผนที่

  • <p>Pak Wan, Peng Chau, Outlying Islands</p>
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.