พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

พิพิธภัณฑ์ Sam Tung Uk

พิพิธภัณฑ์ Sam Tung Ukเป็นหมู่บ้านล้อมกำแพงในแถบชนบทที่ได้รับการฟื้นฟู โดยให้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวบ้านในดินแดนใหม่ ก่อนที่จะกลายมาเป็นเมืองหลวง


ข้อมูล

ที่ตั้ง

2 Kwu Uk Lane, Tsuen Wan, Kowloon

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2411 2001

phone-handset   +852 2411 2001

ดูในแผนที่

  • 2 Kwu Uk Lane, Tsuen Wan, Kowloon
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.