พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

วัด Sam Tai Tsz และ Pak Tai

วัดสองแห่งในที่เดียว, วัด Sam Tai Tsz เป็นอาคารโบราณเกรด II สร้างขึ้นเมื่อปี 1898 โดยผู้อพยพชาวจีนแคะเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเจ้า Sam Tai Tsz ผู้ปกปักษ์รักษา หลังเกิดโรคระบาดทั่วเมือง Sham Shui Po ถึงจะเล็ก แต่เต็มไปด้วยรายละเอียดน่าสนใจ วัดนี้มีศิลปวัตถุทางวัฒนธรรมย้อนไปในสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย (1644–1912) หลังเยี่ยมชมวัดแรกแล้ว ถัดไปคือวัด Pak Tai — อาคารโบราณเกรด III สร้างโดยชาวประมงเมื่อปี 1920 เพื่อเป็นเกียรติแก่จักรพรรดิแดนเหนือ Pak Tai


ข้อมูล

ที่ตั้ง

196-198 Yu Chau Street, Sham Shui Po, Kowloon

ดูในแผนที่

  • 196-198 Yu Chau Street, Sham Shui Po, Kowloon
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.