พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ตลาดอาหารทะเล Sam Shing Hui

ปลาและหอยที่ตลาดอาหารทะเล Sam Shing Hui มีการจับในช่วงเช้า และทานในตอนเย็น ดังนั้นจึงมีความสดแบบสุด ๆ หมู่บ้านประมงโบราณซึ่งตั้งชื่อตามวัดจีนในละแวกนั้นตั้งอยู่ใน Sam Shing Hui เคยเป็นแนวชายฝั่งก่อนมีการถมดินจนผลักพื้นที่แห่งนี้เข้าไปภายใน


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Sam Shing Street, Castle Peak Bay, Tuen Mun

ดูในแผนที่

  • Sam Shing Street, Castle Peak Bay, Tuen Mun
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.