พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Sai Kung Seafood Street

Sai Kung Seafood Street เป็นถนนที่มีชื่อเสียงด้านร้านอาหารทะเลใน ‘สวนหลังบ้านฮ่องกง’


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Sai Kung, New Territories

ดูในแผนที่

  • Sai Kung, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.