พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ถนนปริ้นซ์เอ็ดเวิร์ดตะวันตก

กลุ่มอาคารนี้สร้างขึ้นโดยบริษัทก่อสร้างในช่วงปี 1930 โดยได้รับการออกแบบให้เป็น "แฟลตที่ทันสมัย" สำหรับครอบครัวชนชั้นกลางในขณะนั้น


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Prince Edward Road West, Kowloon

ดูในแผนที่

  • Prince Edward Road West, Kowloon
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.