พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Precious Blood Convent

Precious Blood Convent มีบทบาทสำคัญต่อความเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งเปิดเมื่อปี 1929 ไม่เพียงให้ที่พักพิงและการรักษาทางการแพทย์ฟรีแก่คนยากไร้ แต่ยังเป็นสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนที่ถูกทิ้งด้วย ปัจจุบันอาคารสไตล์นีโอคลาสสิคแห่งนี้ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้า แต่สามารถชื่นชมความงามได้จากถนน โดยเป็นสัญลักษณ์ของการกุศลและความเมตตาต่อผู้ขาดแคลน


ข้อมูล

ที่ตั้ง

86 Un Chau Street, Sham Shui Po, Kowloon

ดูในแผนที่

  • 86 Un Chau Street, Sham Shui Po, Kowloon
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.