พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Port Island — Bluff Head

China Danxia — ชื่อธรณีสัณฐานสีแดงของจีน ซึ่งอยู่ในรายชื่อมรดกของโลก UNESCO ในปี 2010, และเกาะ Port Island มีการก่อตัวของหินคล้ายธรณีสัณฐานที่หายากในภูมิประเทศแบบทะเล เหล็กออกไซด์ทำให้หินทรายและหินทรายบนเกาะนี้มีสีแดงสดใส หินที่ Bluff Head ก่อตัวจากตะกอนทับถมบริเวณปากแม่น้ำเมื่อ 400 ล้านปีที่แล้ว และเป็นแนวตั้งจากการเคลื่อนธรณี นอกจากนี้ สภาพอากาศและการกัดเซาะชายฝั่งก่อให้เกิดหินรูปทรงแปลก ๆ ที่โดดเด่นที่สุดคือ ‘หมัดปีศาจ (Devil’s Fist)’


ข้อมูล

ที่ตั้ง

The mouth of Tolo Harbour, Tai Po, New Territories

ดูในแผนที่

  • The mouth of Tolo Harbour, Tai Po, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.