พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Ping Shan Heritage Trail

Ping Chan Heritage Trail นำคุณสู่วิถีชีวิตของผู้ตั้งถิ่นฐานในศตวรรษ 13 ที่ฮ่องกง โดยมีทั้งหมู่บ้าน วัด หอบรรพชนอายุหลายร้อยปี และหมู่บ้านล้อมกำแพงตลอดเส้นทาง


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Ping Shan, Yuen Long, New Territories

ดูในแผนที่

  • Ping Shan, Yuen Long, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.