พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ถนน Pei Ho

ตลาดสดแห่งนี้มอบประสบการณ์ในย่านซัมชุยโปแบบชาวฮ่องกง ถนน Pei Ho เรียงรายไปด้วยร้านค้าและแผงค้าผักและผลไม้สด เนื้อสัตว์ และของใช้ในชีวิตประจำวันทุกชนิด คุณสามารถซื้ออะไรมากินได้จากแผงขายขนมมากมาย ในระหว่างเลือกซื้อของ


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Pei Ho Street, Sham Shui Po, Kowloon

ดูในแผนที่

  • Pei Ho Street, Sham Shui Po, Kowloon
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.