พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

วัด Pak Tai ย่านหว่านไจ๋

วัด Pak Tai ย่านหว่านไจ๋เป็นที่ตั้งของรูปปั้น Pak Tai เก่าแก่ 400 ปี รวมถึงรูปปั้นเทพเจ้าองค์อื่น


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Lung On Street, Wan Chai, Hong Kong Island

ดูในแผนที่

  • Lung On Street, Wan Chai, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.