พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

หาด Mui Wo และ Silver Mine Bay Beach

หาด Mui Wo และ Silver Mine Bay Beach เป็นจุดหมายปลายทางช่วงฤดูร้อน โดยยังปรากฏสิ่งที่เหลืออยู่จากยุคทำเหมืองและยุคปล้นสะดมทางทะเล


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Tung Wan Tau Road, Mui Wo, Lantau Island

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2984 8229 (Silver Mine Bay Beach)

ดูในแผนที่

  • Tung Wan Tau Road, Mui Wo, Lantau Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.