พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ลันเตาพีค

ลันเตาพีคโด่งดังจากการชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงาม เพราะเป็นหนึ่งในจุดที่สูงที่สุดในฮ่องกง อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกก่อนตี 4!


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Starting point - Lantau Trail, Lantau Island

ดูในแผนที่

  • Starting point - Lantau Trail, Lantau Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.