พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Lamma Winds

Lamma Winds, กังหันลมแห่งแรกในฮ่องกง, เป็นทั้งแหล่งผลิตพลังงาน และจุดชมวิวลมโชยบนเนินเขาอันเป็นที่ตั้งของกังหัน


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Lamma Island

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2843 3111 (Hong Kong Electric Company Ltd)

ดูในแผนที่

  • Lamma Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.