พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Lai Chi Wo

Lai Chi Wo เป็นหมู่บ้านชาวจีนแคะโบราณในเขต New Territories ย้อนกลับไปประมาณ 300 ปี และมีวัด God of War และป่าชายเลนเขียวชอุ่ม


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Plover Cove (Near Yan Chau Tong Marine Park), Sha Tau Kok, New Territories

ดูในแผนที่

  • Plover Cove (Near Yan Chau Tong Marine Park), Sha Tau Kok, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.