พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Kwun Tong Promenade

Kwun Tong Promenade เป็นอดีตคลังรีไซเคิล โดยปัจจบันเป็นสวนสาธารณะริมอ่าวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง มักมีวงดนตรีมาแสดงใต้ทางยกระดับใกล้ ๆ โดยมีโรงโม่แป้งเป็นฉากพื้นหลัง


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2346 8538

phone-handset   +852 2346 8538

ดูในแผนที่

  • Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.