พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Kweilin Street

การมาเดินเล่นที่ถนน Kweilin Street เหมือนได้กลับไปย้อนอดีต ถนนสายยาวแห่งนี้มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น วัด Tin Hau สร้างในปี 1901, วิทยาเขตเดิมของวิทยาลัยนิวเอเชีย อาคารโบราณ (หรือที่เรียกว่า tong lau) ซึ่งย้อนไปในช่วงต้นศตวรรษที่ 20


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Kweilin Street, Sham Shui Po, Kowloon

ดูในแผนที่

  • Kweilin Street, Sham Shui Po, Kowloon
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.