พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

หมู่บ้านล้อมกำแพง Kat Hing Wai

หมู่บ้านล้อมกำแพง Kat Hing Wai ในย่าน New Territories มีประวัติย้อนกลับไป 500 ปีในช่วงต้นของการตั้งรกรากแห่งราชวงศ์หมิง (1368–1644) ปัจจุบันเป็นย่านชาวจีนแคะ ด้วยประวัติศาสตร์อันงดงามไม่มีใครเหมือน


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Kam Tin, Yuen Long, New Territories

ดูในแผนที่

  • <p>Kam Tin, Yuen Long, New Territories</p>
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.