พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Kamikaze Cave

Kamikaze Cave ตั้งอยู่บนเกาะแลมมาของฮ่องกง เคยใช้ในการหลบซ่อนเรือสปีดโบ๊ทซึ่งถูกส่งออกมาจากที่นี่โดยชาวญี่ปุ่น เพื่อใช้ในภารกิจทำลายเรือฝ่ายพันธมิตร


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Sok Kwu Wan, Lamma Island, Outlying Islands

เว็บไซต์

ดูในแผนที่

  • Sok Kwu Wan, Lamma Island, Outlying Islands
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.