พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

จาร์ดีนเครทเซนต์ (ตลาดข้างทาง)

จาร์ดีนเครทเซนต์เป็นตลาดข้างทางที่จำหน่ายสินค้า เครื่องประดับ และเสื้อผ้าในประเทศ ในราคาย่อมเยา


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Jardine's Crescent, Causway Bay, Hong Kong Island

ดูในแผนที่

  • Jardine's Crescent, Causway Bay, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.