พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Hong Kong Wetland Park

Hong Kong Wetland Park เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระดับโลก โดยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการศึกษาเรียนรู้ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ชุ่มน้ำ อุทยานนี้ประกอบด้วยศูนย์นักท่องเที่ยว (โลกของพื้นที่ชุ่มน้ำแบบอินเตอร์แอคทีฟ) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร และเขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มนซึ่งครอบคลุมพื้นที่้ำ 60 เฮกตาร์ Hong Kong Wetland Park มีเว็บไซต์ครบวงจร โดยสามารถจองตั๋วออนไลน์ และค้นหาข้อมูลทัวร์ต่าง ๆ และข้อเสนอนำเที่ยวมากมาย มีทั้งข้อมูลและแผนที่แสดงรายละเอียดสิ่งสิ่งที่สามารถดูและทำได้ที่อุทยาน แนะนำให้ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ก่อน เพื่อวางแผนการออกเดินทางอย่างดีที่สุด

 

*** นิทรรศการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าชมบางส่วนของ ฮ่องกงเวทแลนด์ปาร์ค จะปิดให้บริการชั่วคราวเป็นระยะ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2022 จนถึงสิ้นปี 2024 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม สำหรับรายละเอียด กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ ***


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Wetland Park Road, Tin Shui Wai, New Territories

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 3152 2666 (General enquiries) / +852 2617 5218 (Ticketing)

ดูในแผนที่

  • Wetland Park Road, Tin Shui Wai, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์


You may also be interested in…

{{post.type}}

{{post.title}}

{{post.date}}

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.