พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

สวนสาธารณะฮ่องกง

สวนสาธารณะฮ่องกงเปิดให้ประชาชนเข้าได้ในเดือนพฤษภาคม 1991 โดยอยู่ถัดจากคอตตอน ทรี ไดรฟ์ ในเซ็นทรัล ครอบคลุมพื้นที่แปดเฮกตาร์ และเป็นตัวอย่างงานออกแบบสมัยใหม่ ผสมผสานกับภูมิทัศน์ธรรมชาติ


ข้อมูล

ที่ตั้ง

19 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong Island

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2521 5041

phone-handset   +852 2521 5041

ดูในแผนที่

  • 19 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.