พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฮ่องกง

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฮ่องกงได้พัฒนาการแพทย์ในฮ่องกง โดยเปรียบเทียบเทคนิคฝั่งตะวันออกและตะวันตก


ข้อมูล

ที่ตั้ง

2 Caine Lane, Mid-Levels, Hong Kong Island

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2549 5123

phone-handset   +852 2549 5123

ดูในแผนที่

  • 2 Caine Lane, Mid-Levels, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.