พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฮ่องกงสกายเพียร์

สกายเพียร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (HKIA) มีบริการเรือข้ามฟากที่รวดเร็วสำหรับผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง สกายเพียร์ให้บริการท่าเรือ 9 แห่งในบริเวณ Greater Bay Area ซึ่งเชื่อมต่อภูมิภาคนี้ไปยังจุดหมายปลายทางอีกกว่า 200 แห่งทั่วโลก


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Hong Kong International Airport - SkyPier

ดูในแผนที่

  • Hong Kong International Airport - SkyPier
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.