พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

High Island

จุดชมวิว Geopark อันเป็นมรดกสำคัญทางธรณีวิทยา คือ High Island เมื่อมองจากที่นี่ จะสามารถมองเห็นเสาภูเขาไฟหกเหลี่ยมอย่างเด่นชัด เนื่องจากเสาหินอยู่ใกล้ฝั่งตะวันออกของอ่างเก็บน้ำ High Island คุณยังจะเห็นปรากฏการณ์อื่นๆทางธรณีวิทยา อย่างเสาบิดเกลียว และการล่วงล้ำคันกั้นน้ำ เส้นทางสู่เกาะ High Island อยู่ในระหว่างการปรับปรุง เช่น ทางเดินไม้และลานกว้างบริเวณปลายทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในการชมวิวทะเลใกล้ขึ้น นอกจากนี้ยังมีชายฝั่งหินภูเขาไฟในย่าน Tai Long Wan โดยได้รับการลงคะแนนจากชาวฮ่องกงว่าให้ติดอันดับ ‘หนึ่งในสิบสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติในฮ่องกง’


ข้อมูล

ที่ตั้ง

High Island, Sai Kung, New Territories, Sai Kung, New Territories

ดูในแผนที่

  • High Island, Sai Kung, New Territories, Sai Kung, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.