พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ทำเนียบรัฐบาล

นับตั้งแตมี่การจัดตั้งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ทำเนียบรัฐบาลกลายมาเป็นสถานที่รับแขกสำคัญจากทั่วโลกสำหรับผู้นำประเทศและรัฐบาล เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าได้ปีละหกครั้ง


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Upper Albert Road, Central, Hong Kong Island

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2878 3300

phone-handset   +852 2878 3300

ดูในแผนที่

  • Upper Albert Road, Central, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.