พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ถนนฟุกหมั่นโหล่ว

ถนนฟุกหมั่นโหล่วเป็นที่รู้จักดีในชื่อ "ถนนอาหารไทย" ใกล้กับถนนชานหมั่น ที่นี่คือศูนย์กลางของร้านอาหารไทยหลากหลายแห่ง ซึ่งคุณจะนั่งรับประทานอาหารมื้อค่ำในร้าน หรือเดินไปชิมอาหารว่างริมถนนด้วยก็ได้ทั้งนั้น 


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Fuk Man Road, Sai Kung, New Territories

ดูในแผนที่

  • Fuk Man Road, Sai Kung, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.