พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Fong Yuen Study Hall

Fong Yuen Study Hall เป็นอนุสรณ์สถานของการให้การศึกษาแนวขงจื๊อแก่เด็ก ๆ ในหมู่บ้าน


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Tin Liu Tsuen, Tsuen Wan, New Territories

เว็บไซต์

ดูในแผนที่

  • Tin Liu Tsuen, Tsuen Wan, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.