พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Exchange Square

Exchange Square เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลในฮ่องกง ซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงานอันสง่างามสามแห่งอันเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง


ข้อมูล

ที่ตั้ง

8 Connaught Place, Central, Hong Kong Island

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2500 0500

phone-handset   +852 2500 0500

ดูในแผนที่

  • 8 Connaught Place, Central, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.