พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Discovery Bay

Discovery Bay เป็นที่ตั้งของ D Deck ร้านอาหารริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Lantau Island, Outlying Islands

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 3651 2345

phone-handset   +852 3651 2345

ดูในแผนที่

  • Lantau Island, Outlying Islands
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.