พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ถนน Chun Yeung (Wet Market)

ในบรรดาตลาดสดทั้งหมดในเมืองฮ่องกง ไม่มีตลาดใดที่มีทางเข้าใหญ่เท่าตลาด Chun Yeung ขึ้นรถรางที่มุ่งหน้าไปฝั่งตะวันออกเพื่อไปสถานีรถราง North Point ทันใดนั้นคุณจะหลุดออกจากถนน King’s Road อันกว้างใหญ่เข้าสู่ถนนแคบ ๆ โดยมีแผงลอยขายผักผลไม้สด เนื้อสัตว์ และอาหารทะเลบนสองข้างทาง สัมผัสบรรยากาศและเสียงของธุรกิจตลาดเก่าให้เต็มที่


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Chun Yeung Street, North Point, Hong Kong Island

ดูในแผนที่

  • Chun Yeung Street, North Point, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.