พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Bird Garden

Bird Garden เป็นแหล่งรวมคนรักนกที่เพรียกร้อง ที่มีร้านจำหน่ายนกสายพันธุ์ต่างถิ่น กรงไม้ไผ่ และของกระจุกกระจิกสำหรับคนรักนก


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Yuen Po Street, Prince Edward, Kowloon

ดูในแผนที่

  • Yuen Po Street, Prince Edward, Kowloon
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.