พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

52-56 Staunton Street

 

นักวาดภาพประกอบชาวสเปน Cinta Vidal Agulló สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมกลับด้านและอาคารสีเทาฝืนแรงโน้มถ่วง คล้ายฉากหนึ่งในหนังเรื่อง Inception Agulló เชิญชวนผู้เดินผ่านไปมาให้หยุดเพื่อยืนดูความเป็นจริงบนฟาสาดความลาดชันสูงของถนนอเบอร์ดีน ด้านนอกของบาร์อิตาเลียน Stazione Novella


ข้อมูล

ที่ตั้ง

52-56 Staunton Street, Central, Hong Kong Island

ดูในแผนที่

  • 52-56 Staunton Street, Central, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.