พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

42 Staunton Street

ผู้บุกเบิกศิลปบาทวิถีจากจีน SENK ตกแต่งผนังบันไดเรียบ ๆ George’s Lane ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล HK Walls Festival ปี 2018 เมื่อก้าวเข้าไปในอาคารพักอาศัยบนถนน Staunton คุณจะได้รับการต้อนรับจากจิตรกรรมฝาผนังโดดเด่นสะดุดตาของ SENK ในสไตล์ตัวอักษรกราฟฟิติโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา ช่วยเพิ่มสีสันให้กับซอยเงียบสงบได้อย่างดี


ข้อมูล

ที่ตั้ง

42 Staunton Street, Central, Hong Kong Island

ดูในแผนที่

  • 42 Staunton Street, Central, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.