พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน

Zego Travel Co. Ltd. บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด

เที่ยวฮ่องกงแบบครบรส เที่ยว มู ช้อป กันแบบจัดเต็ม สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว ขอคู่วัดหวังต้าเซียน ยืมเงินแม่กวนอิมวัดฮองฮํา พักย่านช้อปปิ้ง 4 ดาว เมนูพิเศษ!! ติ่มซำฮ่องกง และห่านย่าง

รายละเอียดแพ็คเกจ

แพ็คเกจ
  • Day 1: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – Avenue of Stars – A Symphony of Lights
  • Day 2: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
  • Day 3: วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านหยก – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ค่าทัวร์รวม: ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ, ที่พักระดับ  4 ดาวจำนวน  2 คืน, อาหาร 4 มื้อ (พิเศษเมนู ติ่มซำ และห่านย่าง), รถบัสนำเที่ยวตามรายการ
 

เงื่อนไขและเอกสารการจอง
- ส่งสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อทำการจอง
-  ชำระค่าทัวร์ภายใน 3 วันนับตั้งแต่ยืนยันการจอง

 


Disclaimer
  1. Although prices are current at the time of listing, airlines, hotels and travel agents frequently change their prices as a result of fare increases and/or fare surcharges. Therefore, prices may differ when you book your travel or stay and are not guaranteed until full payment is received. Please check the most current prices. 
  2. The above information is compiled by the Hong Kong Tourism Board from materials submitted by the indicated airlines, hotels and travel agents. Hong Kong Tourism Board is not responsible for the information, claims and offers made. Please contact the airlines, hotels or the travel agents for booking and complete details, terms and conditions.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.